Pulpit inwestycyjny – Twoje centrum dowodzenia

Pulpit inwestycyjny to centralny punkt w aplikacji Indloo, w którym prezentowane są najważniejsze wskaźniki finansowe prowadzonej inwestycji. W jednym miejscu zebrane są wszystkie informacje, których potrzebujesz by określić kondycję finansową. Dzięki zagregowanym widoku masz podgląd na wydatki i budżet w ujęciu całościowym. To więcej co zaoferowałaby niejedna kartka z listą wydatków.

Pulpit inwestycyjny – główne wskaźniki

System umożliwia podgląd na finanse w oparciu o pięć zdefiniowanych w systemie wykresach:

  1. Zestawienie ogólne
  2. Struktura wydatków
  3. Ostatnie miesiące
  4. Sprzedawcy
  5. Koszty niezaplanowane
Indloo Liczą się marzenia, interfejs Indloo, pulpit inwestycyjny

Zestawienie ogólne to porównanie budżet VS koszty. Wykres dostarcza informacji nt. stosunku zarejestrowanych kosztów do szacowanego budżetu inwestycji.

Struktura wydatków to zestawienie kosztów robocizny i materiałów. Wykres wskazuje, jaką część kosztów inwestycyjnych stanowią koszty robocizny i materiału.

Ostatnie miesiące to zestawienie kosztów z ostatnich 3 miesięcy.

Zestawienie ogólne to porównanie budżet VS koszty. Wykres dostarcza informacji nt. stosunku zarejestrowanych kosztów do szacowanego budżetu inwestycji.

Wykres Sprzedawcy dostarcza informacji o 3 sprzedawcach, którym zapłaciłeś do tej pory najwięcej.

Koszty niezaplanowane wskazuje procentowy udział kosztów nieplanowanych względem całej sumy wydatków inwestycyjnych. Im mniejszy współczynnik, tym lepiej.

Personalizacja widoku głównych wskaźników

Pulpit inwestycyjny jest elastyczny i podlega zmianom preferencji. Opcje zmiany dostępne są w miejscu: Twój profil -> Opcje widoku -> Pulpit -> Wykresy na pulpicie.

Pulpit inwestycyjny - modyfikacja

Poprzez przeciąganie elementów, zmieniając ich kolejność, zmienia się także ich położenie na pulpicie inwestycyjnym. Możesz w ten sposób decydować na jakie raporty chcesz głównie patrzeć. Jeżeli masz życzenie usunąć wykres z pulpitu, możesz to zrobić zmieniając położenie suwaków z lewej strony.

Dodatkowe elementy głównego pulpitu

Z prawej strony ekranu lub poniżej głównych wykresów (w zależności od rozdzielczości ekranu) prezentowane są dodatkowe elementy:

  1. Poziom wydatków obecnego miesiąca
  2. 3 ostatnie płatności (zarejestrowane koszty)
  3. 3 ostatnie zdjęcia