21 grudnia 2018

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 10 grudnia 2018

Na wstępie pragniemy Cię poinformować, że w Serwisie my.indloo.com, którego właścicielem jest Cherry Solutions, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje

Właściciel – firma Cherry Solutions, z siedzibą w Księginicach, ul. Czereśniowa 6, 55-040, NIP: 688-122-71-77

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis/Indloo – Serwis internetowy udostępniany przez Właściciela pod aktualnym adresem my.indloo.com oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

A. CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany, Indloo przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Indloo polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
 • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu.

2. Rejestracja w Serwisie

Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (login, adres e-mail oraz hasło).

Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

 • w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Profilu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celach analitycznych i statystycznych – by poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie oraz sposób korzystania z konta;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Właściciela polegający na ochronie swoich praw.

Indloo umożliwia też logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook oraz Google+). Gdy wybierzesz tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Ciebie, pobierze z Twojego konta w ramach danego portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Twojego Profilu (adres email oraz imię/login).

3. Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

4. Usunięcie konta

Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeżeli ten w rażący sposób łamie regulamin Indloo.

Każdy użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta, w dowolnym momencie. Usunięcie konto skutkuje wymazaniem wszystkich danych personalnych użytkownika w sposób trwały i nieodwracalny.

Indloo umożliwia udostępnienie danych o inwestycji osobom trzecim. Konta osób zaproszonych (którym inwestycja została udostępniona), które zarejestrują się na my Indloo, będą aktywne do momentu, gdy:

 • nie usuną one swoje konto ręcznie.
 • nie usunie ich administrator, w przypadku łamiania regulaminu.
 • udostępnianie zostanie cofnięte przez właściciela inwestycji.

W momencie wycofania się z decyzji o udostępnianiu inwestycji, konto osoby, która została zaproszona do edycji inwestycji, zostanie trwale usunięte z systemu, a użytkownik otrzyma stosowną informację.

5. Współdzielenie a dane personalne

W przypadku współdzielenia inwestycji z innymi osobami, zyskują one pełny dostęp do danych inwestycji. Jeżeli inwestycja została oznaczona na mapie, osoby zaproszone będą mieć dostęp do informacji o wskazanej lokalizacji osoby.

Dane osobwe, takie jak adres email, login a także (i w szczególności) hasło są chronione przez odczytem osób trzecich. Indloo nie udostępnia tych danych za pośrednictwem opcji współdzielenia.

B. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Indloo przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Indloo oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Indloo polegający na promowaniu własnej marki.

C. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Wykorzystanie plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Indloo oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (Google Analytics) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

D. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Indloo oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla Indloo

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Indloo takim jak:

 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych
 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

Indloo nie udostępnia Twoich danych podmiotom marketingowym.

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

E. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, klikając w przycisk “Usuń konto” w zakładce “Twój profil”. W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują.

1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

F. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji.

Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku je usuniemy.

W przypadku innych danych, które zarejestrujesz dobrowolnie w Serwisie, wraz z usunięciem Twojego konta zostaną one zanonimizowane, co oznacza, że nie będzie możliwe ustalenie właściciela tych danych i powiązania ich jednoznacznie z osobą fizyczną.

G. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

H. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Cherry Solutions.

Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: info@indloo.com.

I. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji.

O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail

Data publikacji: 10.12.2018