Jak edytować budżet w aplikacji Indloo

Zaraz po zarejestrowaniu konta, system pyta o podanie budżetu. W jego oparciu oraz typie prowadzone inwestycji, system rozdziela te środki pomiędzy kolejnymi etapami w harmonogramie. Ale jak na późniejszych etapach zmienia się wielkość budżetu? W tym krótki artykule dowiesz się jak edytować budżet w aplikacji Indloo.

Tej opcji próżno szukać na formularzu edycji inwestycji:

Jak edytować budżet
Edycja inwestycji

O ile informacja o budżecie jest wyświetlana na tej stronie, jednak po naciśnięciu przycisku Edytuj, formularz edycji nie daje możliwości zmiany budżetu.

Podpowiedź jak edytować budżetu w pierwszy paragrafie

Harmonogram to właściwe miejsce, w którym wielkość budżetu jest modyfikowana.

Budżet inwestycji jest sumą wydatków wszystkich faz w harmonogramie. Te natomiast są sumą wszystkich elementów, wchodzących w ich skład. Zmieniając kwoty elementów harmonogramu, aktualizowany jest także budżet inwestycji w aplikacji Indloo. Zmiany budżetu zachodzą, gdy elementy są dodawane, edytowane lub usuwane.

Jeżeli dodawany jest elementy do harmonogramu to automatycznie zwiększy się budżet inwestycji – dokładnie o szacunkowy koszt dodawanego elementu. Jeżeli usuwany jest elementy to budżet pomniejszany jest o kwotę usuwanego elementu.

Przykład 1 jak edytować budżet: dodanie nowe elementu

Powiedzmy, że nasz harmonogram wygląda tak:

Element harmonogramuSzacunkowy koszt
FAZA 190 000 PLN
Element 160 000 PLN
Element 230 000 PLN

Budżet tej inwestycji to 90 000 PLN. Załóżmy, że dodamy nowy element, Element 3, którego szacunkowy koszt to 10 000 PLN. Do dodaniu tego elementu do fazy FAZA 1, uzyskamy harmonogram:

Element harmonogramuSzacunkowy koszt
FAZA 1100 000 PLN
Element 160 000 PLN
Element 230 000 PLN
Element 310 000 PLN

Budżet zostanie automatycznie powiększony o 10 000 PLN i będzie wynosić 100 000 PLN.

Przykład 2: usuwanie elementu

Po usunięciu Elementu 1 z harmonogramu, ten będzie wyglądać tak:

Element harmonogramuSzacunkowy koszt
FAZA 140 000 PLN
Element 230 000 PLN
Element 310 000 PLN

Po zmianach budżet inwestycyjny to 40 000 PLN.

Podsumowanie: jak edytować budżet w aplikacji Indloo

Modyfikując harmonogram – dodając elementy, usuwając lub edytując szacunkowe koszty istniejących elementów, modyfikujemy budżet inwestycji w aplikacji Indloo.

Poznaj funkcjonalności Indloo.